Obecní policie Velké Přílepy

Obecní policie působí na základě veřejnoprávní smlouvy v obcích Úholičky,
Tursko, Svrkyně - Hole a Lichoceves - Noutonice.

Služebna obecní policie se nachází v obci Velké Přílepy Pražská č.p.45.

Zvětšit mapu

Obecní policie se zabývá např. ochranou a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dále odhaluje přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních přepisů a činí opatření k nápravě. детское постельное белье

Obecní policie občanům dále nabízí možnost kontroly Vaší opuštěné nemovitosti(pokud se vzdálíte na další dobu) se zaměřením, zda nedošlo k jejímu poškození, nebo neoprávněnému vniknutí. Dále nabízí řidičům v katastru těchto obcí tzv.barevný program, který nám umožňuje rozeznávat vozidla, která do katastru obce patří a to hlavně v nočních hodinách. Jedná se o samolepku, která bude umístěna vně zadního skla vozidla a bude mít evidenční číslo. Takto označená vozidla budou snáze identifikovatelná a tím¨ nebude potřeba v pozdních nočních hodinách kontrolovat posádky těchto vozidel (pokud se nedopustí přestupku či jiného protiprávního jednání). Rádi bychom ve spolupráci s obcemi a školou působili na výchovu dětí školou povinných, půjde především o dopravní výchovu a osvětu před alkoholem a drogami. постельное белье

s telefonními čísly


Webmaster Tomáš Křivánek / Powered by phpRS Obecní policie Velké Přílepy 2007 - 2016